Ken Wilber Revisited: Van Wilber Ik Wilber V â € "Wilber Phase V

door redacteur

Dit is het vijfde deel in de serie berichten op Ken Wilber de vijf fasen van Integral theorie â € Oeken Wilber Revisited: Van Wilber Ik Wilber Vâ €. In onze eerdere berichten, hebben we geanalyseerd en woog de ​​voors en tegens van Wilber verschillende fasen, van Wilber I, Wilber II, Wilber III tot Wilber IV. Dit bericht is gericht op de huidige en de belangrijkste fase Wilber, Wilber V in detail. Dit bericht illustreert met ondersteunende ideeën en theorieën over hoe Wilber V is Wilber vakantie, weg van de kosmologie tot sociaal commentaar en pragmatisme. In het kort, dit bericht vindt de antwoorden op al deze vragen over Wilber V - Waarom is Wilber V belangrijk? Wat is er zo bijzonder aan deze huidige fase, en is dat Wilber's laatste woord over integralisme, of is het aan verandering?

Voordat we in een analyse van Wilber V, is het beter om herziening van de eerdere fasen van Wilber en wat was precies Wilber's theorie voor zijn fase V.

Wilber Fase I (vanaf 1977- 1979): Wilber's theorie van Integrale bewustzijn begon in 1977 met het Spectrum van Consciousness. Het boek benaderd ontwikkeling van het menselijk bewustzijn in een Jungiaanse en freudiaanse wijze, het plaatsen van elke andere de groei van een veronderstelde Zijnsgrond. Het is wat Wilber noemt zichzelf een â € œRomantic-Jungianâ € fase die veronderstelde dat bewustzijn ontwikkeld van een Zijnsgrond of de â € œcollective unconsciousâ € en vervolgens opgesplitst in dualiteiten in elke fase van de groei. De dualiteiten zijn: Zijnsgrond Zelf; Organisme-Milieu; Ego-Lichaam en Persona-Schaduw. Absolute Realiteit of Godheid of Ultimate bewustzijn te bereiken, moet men de verbindende grond tussen deze dualiteiten te vinden en terugvallen in het collectieve onbewuste toestand van de geboorte.

Geïnspireerd door de esoterische Traditionalisten en theosofen, dit stadium gaat uit van de eerste fase van het bewustzijn precies hetzelfde als de laatste fase van bewustzijn. Met andere woorden, is Wilber I gekenmerkt door wat er â € œPre-Trans Fallacyâ €, een verkeerd begrip van pre-bewustzijn podium met die van de trans-bewustzijn het podium geroepen. Wilber zelf beveelt aan dat de Integrale student begint met Wilber II dan bij Wilber I.

Wilber Fase II (vanaf 1980): Wilber II is een doorbraak in de geschiedenis van de Integrale filosofie. Een volwassen benadering van bewustzijnsontwikkeling, Wilber Fase II stelt een evolutionair-ontwikkelingsmodel voornamelijk gebaseerd op Sri Aurobindo en de Mahayana boeddhisten. Maar al met Wilber II voorgestelde etappes zijn lineair en homogeen. Er is geen vermelding van een holografisch groei in Wilber III. Geïnspireerd door Aurobindo's Life Divine, Wilber II vermeldt over 13 etappes van bewustzijn ontwikkeling van de pleromatische naar de Ultimate of absolute werkelijkheid staat. Er is cognitieve, psychologische en zelf-groei, waarbij elke fase / niveau â € œtranscendsâ € nog â € œincludesâ € de vorige fase / level.

Wilber fase II besproken in detail over de involutie en evolutie concept van de Sri Aurobindo, veel aan de kritiek van Arvan Harvat, die meent dat de Pre-Trans theorie heeft een â € œdubiousâ € stichting. In zijn artikel â € œDe Atman Fiascoâ € (kritiek op de The Atman Project van Wilber), beschuldigt hij Wilber van misverstand Mahayanaboeddhisme en Aurobindo's Life Divine. Hoewel de fase geconfronteerd met een veel kritiek, het is nog steeds een van de meest interessante en break-through fasen van Wilber.

Wilber Fase III (vanaf 1983 â € "1987): De lineaire wijze van Wilber Fase II winsten massa en richting te ontwikkelen tot verschillende lijnen van ontwikkeling. Wilber, in Wilber III, beseft dat de ontwikkeling is niet homogeen, maar holografisch. Toepassing Koestler theorie holons, ziet hij elk ander ontwikkelingsstadium als holon (gezamelijk op zichzelf), en dat het heelal gevormd niet door atomen of moleculen maar holons. Een holarchie is een systeem waarin een holon hiërarchie bestaat uit grote holons, dat op zijn beurt bestaat uit kleinere holons en die op hun beurt, splitst in kleinere holons tot het laagste niveau holons wordt bereikt. Wilber III lijsten uit ongeveer twee dozijn lijnen van de ontwikkeling van â € "cognitieve, emotionele, ruimtelijke, morele, interpersoonlijke, sociale en spirituele een paar te noemen. Aangezien de evolutie is zelf een holarchie, kan men sporen meerdere ontwikkelingslijnen als deze. Critici beschouwen dit als een overgangsfase tussen de Pre-Trans Fallacy en AQAL model. Na deze fase Wilber ging door een persoonlijke crisis die hem dwong uit de Integrale bol om te verblijven voor een paar jaar. Echter, was hij terug met een knal in Wilber IV.

Wilber Fase IV: Wilber IV kickstarted met de publicatie van het fenomenale boek Wilber, seks, Ecologie en Spiritualiteit. In het boek, Wilber verenigt de zogenaamde â € œBig Threeâ € - Art, moraal en Wetenschap en stelt voor de eerste keer de AQAL model van ontwikkeling van het bewustzijn. De Grote Drie, volgens Wilber, kan betekenen iets van â € œDe Beautiful, het goede en het ware of het Ik, Wij, Het of de Eerste, Tweede en Derde Persona €. De Grote Drie is een aantal dingen door de eeuwen heen vertegenwoordigd.

Zoals Wilber stelt in een artikel getiteld 'Een integraal theorie van het bewustzijn', â € œSir Karl Popperâ € ™ s â € ~three worldsâ € ™ (subjectief, cultureel, en objectief); Platoâ € ™ s de Goede (als de bodem van de moraal, de â € ~weâ € ™ van de Neder-Links), de Ware (objectieve waarheid of het-proposities, de Right Hand), en de mooie (de esthetische schoonheid in de Ik elke toeschouwer, linksboven); Habermasâ € ™ drie geldigheid vorderingen (subjectieve waarheid van I, culturele rechtvaardigheid van wij, en objectieve waarheid van zijn). Historisch van groot belang, deze zijn ook de drie grote domeinen van Kanta € ™ s drie kritieken: wetenschap of haar (Kritik der reinen Vernunft), de goede zeden of we (Kritiek van de praktische rede), en kunst en zelfexpressie van de I ( Kritiek des Oordeels) â €.

Verenigen van de Grote Drie is belangrijk omdat het gebrek daaraan vertegenwoordigt divers, verbroken kennisgebieden en fragmentatie van de ideeën / perspectieven. Goed te maken, Wilber frames het Four Quadrant Model in Fase IV. Het model bestaat uit de volgende kenmerken: Opzettelijke of individuele subjectieve of Interior of I; Neurologische of Individuele Doelstelling of Het of Exterior; Culturele of Collectieve intersubjectieve of Wij of Binnenlandse Zaken; Sociaal of sociaal-economische of Collectieve Interobjective of Het of exterieur. In Wilber IV, is de basis van vier kwadranten model verder ontwikkeld tot AQAL model of All Quadrants Alle niveaus model waarin Wilber formuleert een bewustzijn kaart die bevat alle mogelijke afmetingen van het menselijk bewustzijn genaamd de fysieke, neurologische, sociale, culturele, filosofische en spirituele. De AQAL model geeft aan dat de overgang van de Grote Nest van Zijn en holografie / vier kwadrant model naar een nieuwe structuur die alle aspecten van de ontwikkeling van het bewustzijn, met inbegrip van alle ontwikkelingslijnen omvat.

In Wilber IV, het wereldbeeld wordt duidelijker en complexer en past op ieder ander gebied in de AQAL model. Elk kwadrant heeft zijn eigen set van validatie voorwaarden en procedures, met zijn eigen â € œrelative, authentiek en gedeeltelijke truthsâ €. Echter, Wilber IV heeft zijn eigen set van beperkingen â € "experts vragen of zijn er slechts vier soorten validiteit. Een andere vraag die wordt opgeworpen is, waarom zijn niet alle kwadranten samengesmolten? Ook is er willekeur in de taxonomie van het model. Ook voor al zijn complexiteit, de AQAL model is lineair en punten slechts op een â € ‰ Ã © n spoor lineaire opeenvolging van growthâ €.

Wilber Phase V (2001- Current): AQAL ontwikkeld in de post-metafysische rijk iets later, rond het jaar 2000. Deze â € œPost-Metaphysicalâ € model is nu genoemd als de â € œIntegral Post-Metaphysicalâ €. Wilber heeft dan de metafysica in deze fase verplaatst. Er is afwijzing van Huston Smith perennialist metafysica en de objectieve realiteit met de nadruk op de perspectieven. Alan Kazlev zet het in zijn samenvatting van Wilber V en het Integraal Post-Metafysica, â € œNow Wilber voegt kosmische gewoonten, methodologische invalshoeken, perspectieven op perspectieven en altitude.â € Brad Reynolds in zijn â € œWhere's Wilber At? Â € zegt dat Wilber Phase V is een gevolg van een â € œtransformation in de persoonlijke visie van Wilber, een geestelijke doorbraak of een sprong naar een hoger Levela €. Op een korte notitie kunt Wilber V worden gezegd dat over â € œperspectivesâ €. Wilber erkent dat bepaalde niet-gnostische metafysica zijn overbodig en sloten, wat Kazlev noemt het â € œesoteric of gnostische metaphysicsâ €, verschuift zijn focus naar een â € œhere-nu evolutionaire uitzicht op basis van Rupert Sheldrake's notie van morfogenetische velden en formatieve causationâ €.

In Wilber V, Wilber ontwikkelt ook interesse in Don Beck's Spiral Dynamics en werkt een herziene versie van het zelfde. Met andere woorden, Wilber laat de wereld van de kosmologie te werken in een pragmatische wereld die post-metafysische en acuut integraal. Onderstaand diagram legt huidige ideologieën Wilbers:

In het schema, de kleuren vertegenwoordigen de chakra's en vertegenwoordigen meer dan drieduizend jaar oude leer. Maar critici vinden dat deze regenboog van spectrum ontwikkeld alleen in de afgelopen jaren en het is niet zo oud als dertig jaar zoals te zien in Christopher Hill's Nuclear Evolution. Geïnspireerd door yogacara Boeddhisme, Wilber zegt â € œeverything is perspectiveâ €.

Wilber V â € "Kritiek: Omdat Wilber V is de huidige fase, is er niet veel kritiek op. Maar het lijdt aan dezelfde speling dat Wilber onbegrip van Aurobindo gebracht in het Integraal spectrum. Evenzo wordt Wilber regenboog van chakra's bekritiseerd voor zijn â € œrecentnessâ € en zijn aanspraak op zijn afgeleid van drieduizend jaar van het onderwijs.

Wilber V is ook de fase waarin Wilber richtte het Integraal Instituut voor de studie van de wetenschap en de samenleving op een integrale manier. De denker richtte het instituut in 2001, die heeft sindsdien betrokken geweest bij kwesties in verband met integrale psychologie en integrale politiek. Dit is een beweging, die Kazlev noemt als een â € œmovement weg van een alleen-theoretiseren aanpak, in de praktische wereld ook; de moeilijke wereld van 'ahirman' als Rudolf Steiner zou zeggen, die men moet beheersen als men om enig effect te hebben of om een ​​ernstige verandering in de world. €

Wilber V heeft meer te komen. We zullen zorgen voor een actualisering van dit bericht keer op keer!

â € Oeken Wilber Revisitedâ € is een serie van berichten over Ken Wilber en de ontwikkeling van zijn Integral theorie. U kunt meer informatie over Wilber en de kritiek van zijn fases in onze berichten weet Wilber I, Wilber II, Wilber III, Wilber IV en Wilber V.

Referentie Links:

1. Wilber Revisited: Van Wilber Ik Wilber V â € "Berichten op Wilber I, Wilber II, Wilber III en Wilber IV

2. Alan Kazlev's â € Oeken Wilberâ € op zijn website

3. Alan Kazlev's Wilber Fase IV

4. Kritiek van Wilbers AQAL model

5. Ken Wilber: Een integraal Theorie van het Bewustzijn (in het Journal of Consciousness Studies)

6. Alan Kazlev op rationalistische Bias Ken Wilber

Vorige post:

Volgende post: