Ametikohad kodeeritud järgmiselt:

Gregory Wilpert Integralism