Stillinger mærkede som:

integreret bevidsthedstilstande